Lobbyclub pleit voor tram- en fietstunnel

Een lobbyclub, bestaande uit de ANWB, NS en nog 23 andere verkeersorganisaties en vervoerbedrijven pleiten voor extra investeringen in wegen, spoorinfrastructuur, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, fiets- en wandelpaden in heel Nederland. Om te voorkomen dat Nederland dichtslibt, moet het kabinet en opvolgende regeringen decennialang miljarden euro’s extra investeren in de hierboven genoemde infrastructuur- en verkeersprojecten.

De Mobiliteitsalliantie, waarvan onder meer de ANWB en de NS deel van uitmaken, schetst een doemscenario van de Nederlandse verkeers- en openbaar vervoersector. Over circa 10 jaar telt Nederland ruim 18 miljoen inwoners en vooral middelgrote en grote steden moeten dan nog meer inwoners huisvesten. De files van gemotoriseerd verkeer op autowegen zullen verder toenemen en treinen en bussen geraken overvol. Het aantal ongevallen met dodelijke afloop in het verkeer rijst de pan uit: 678 mensen in 2018 overleefden het verkeersongeval niet.

Deltaplan tegen verkeersinfarct

Om Nederland bereikbaar en op gang te houden, stelt de lobbyclub tientallen maatregelen voor. Eén daar van is een tram/fietstunnel in Utrecht, die loopt van het Centraal Station tot voorbij de Neude in de Binnenstad. Ook wil de lobbyclub meer OV- verbindingen naar de Uithof (USP) vanaf de oostkant van de Domstad. Er moet een nieuw spoorwegstation komen aan de Koningsweg aan de spoorlijn Utrecht- Arnhem en een goede busverbinding tussen de A12/Lunetten en het Utrecht Science Park (USP).

Bus/tram/fietstunnel

De verkeers- en vervoerlobby denkt dat deze twee opties, die overigens al vaker in mobiliteitsstudies genoemd werden, echter niet afdoende zijn, gelet op het feit van de verwachte groei van Utrecht en de toename van het verkeer. Vandaar ook het ‘nieuwe’ idee van een tramtunnel vanaf Utrecht CS. Een tunnel onder de Binnenstad? Maak die dan iets breder, zodat ook fietsers er door heen kunnen. Die bus/tram/fietstunnel ontlast ook het drukste fietspad in Nederland: dat bij en om het Vredenburg, waar dagelijks zo’n 30.000 fietsers rijden. De lobbyclub voor verkeer en vervoer denkt dat de Uithoflijn vanaf het Utrecht CS ondergronds doorgetrokken worden kan. Onder de Neude door, over een lengte van circa 1 kilometer. Hoe exact de tunnel moet lopen is nog aan een onderzoek onderworpen worden.

Breda

In het ‘Deltaplan 2030 voor Nederland’ opperen de belangenpartijen voor verkeer en transport ook voor een zogeheten ‘smart bus’ en die in te zetten op de A27 tussen Utrecht en Breda. Een trein is ook nog immer een optie, maar door de rail- en rijdraadinfrastructuur is een trein veel duurder en lijkt financieel niet te realiseren. Eerder wordt gedacht aan een hoogfrequente busverbinding die op een aparte busbaan goed door rijden kan en comfortabel uitgerust is. Wil je naar/van Breda per trein, dan is een overstap in ’s-Hertogenbosch nog altijd noodzakelijk.

Bron: AD/UN 12-06-2019

Advertenties

Vertraging van veel projecten door stikstof

Een reeks grote verkeersprojecten dreigt vertraging op te lopen. Dat komt door een uitspraak van de rechter. De projecten moeten opnieuw onder de loep genomen worden. Reden: de rechter heeft het Nederlandse vergunningentraject op het gebied van stikstof afgeschoten. En het beleid is in strijd met de Europese regels. Het probleem met stikstof betreft alle grote infrastructurele projecten. Nederland stoot al jaren te veel stikstof uit, waardoor brandnetels en grassen de natuur overwoekeren en kwetsbare soorten natuur het loodje leggen.

De Raad van State pleit ervoor dat Nederland de natuur beter beschermt. De bouw van nieuwe woningen, wegen, spoorlijnen, boerderijen en industrie dreigt stil te vallen. Minister Carola Schouten (CU) van Landbouw noemt het een ‘stevige uitspraak’ van de Raad van State met haar kille afrekening met het stikstofbeleid hier te lande. Bij de aanleg van wegen, bij de bouw van huizen, etcetera en in de agrarische sector komt veel stikstof in de atmosfeer. Ook rijdend verkeer, de vliegtuigen met hun kerosine- uitstoot, cv-ketels en houtstook veroorzaken een forse uitstoot van stikstof. Ook de aanleg van bedrijventerreinen en de ingebruikname van Lelystad Airport kunnen mogelijk gestopt worden. Het kabinet heeft een team specialisten ‘met hoge urgentie’ aan het werk gezet, met als doel de problemen rond de stikstofpolitiek fluks op te lossen.

De komende weken brengt het kabinet in kaart welke projecten op losse schroeven staan door de uitspraak van de Raad van State. “De uitspraak noopt tot een fundamentele herbezinning op hoe we met de schaarse stikstofruimte in ons land willen omgaan”, zegt de bewindsvrouw. Het is niet de eerste keer dat de overheid door een rechter teruggefloten wordt op natuur- en milieugebied. In 2018 stelde de rechter klimaatorganisatie Urgenda in het gelijk, waardoor het kabinet de uitstoot van broeikasgassen (CO2) in 2020 met 25 procent verminderd moet hebben. Een kolencentrale is daardoor al versneld gesloten.

Wederom zijn het milieuorganisaties die de zaak voor de rechter gebracht hebben en jarenlang juridische strijd voerden: Mobilisation for the Environment, vereniging Leefmilieu en werkgroep Behoud de Peel. “Deze clubs zien dit als een overwinning voor de natuur” en “Het is de vraag of het kabinet nieuw beleid kan verzinnen dat wel juridisch houdbaar is”, zegt Jan Willem Erisman, bijzonder hoogleraar integrale stikstofstudies.

Bron: AD/Nieuws 13-06-2019

 

Testritten met nieuwe trams

Over niet al te lange tijd gaan de nieuwe, door CAF in het Spaanse Zaragozza gebouwde, trams testritten uitvoeren zonder passagiers. Pas in december aanstaande zullen de 41 meter lange tramstellen in de vaste dienstregeling gaan rijden. In die maand wordt de Uithoflijn lijnnummer 22. De exploitatie is in handen van openbaar vervoerder U-OV.

Debacle

Eer het zo ver is, hebben  er heel wat perikelen voor problemen gezorgd. De trams hadden al een paar jaar eerder moeten rijden. Door allerlei vertragingen is die exploitatie met zo’n twee jaar opgeschoven. Zowel de Utrechtse verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) en Jacqueline Verbeek Nijhoff (VVD) konden niet door één deur, technische problemen met de infrastructuur, verkeerde bestelling van materiaal en een stuk spoor van 900 meter lengte was niet op de juiste hoogte aangelegd. Deze zaken zorgden onder meer voor het debacle dat de Uithoflijn uiteindelijk werd.
Hierdoor zijn de kosten fors uit de hand gelopen: waren de kosten van de lijn op 425 miljoen euro begroot, inmiddels zijn ze opgelopen op ruim 525 miljoen euro, een half miljard euro dus. Er moest zo’n goede 100 miljoen euro extra gereserveerd worden.

In principe moet de volledige exploitatie op 29 juli aanstaande beginnen, de vraag is echter of die datum gehaald kan worden.
De 27 vijfdelige trams staan voor een deel opgesteld bij het transferium in de Uithof.

Groot passagiersaanbod

Doel van de nieuwe trams is de vervanging van de huidige dubbelgelede bussen op stadsbuslijn 12. een dergelijke bus kan maximaal 200 personen vervoeren. Op gezette tijden zijn de bedoelde stadsbussen berstens vol. Veel studenten aan de UU, de HKU en werkers in de wijk Rijnsweerd maken volop gebruik van lijn 12 tussen de Uithof en Utrecht CS. Deze bussen kunnen het enorme reizigersaanbod niet met goed fatsoen verwerken. Derhalve zijn de nieuwe trams noodzakelijk. Eén zo’n tram van de reeks 6000 kan minstens 800 passagiers vervoeren. En dat is voor de Uithoflijn zonder meer noodzakelijk.

Raadsinformatiebijeenkomst over de Uithoflijn raadsinformatiebijeenkomstuithoflijn

 

 

 

Regionaal OV gaat fors op de schop

Een reeks van buslijnen in de Utrechtse (stads) regio wordt vanaf december 2019 opgeheven. En op drukke buslijnen geeft regionaal openbaar vervoerder U-OV ieder een eigen kleur. Voorts worden de bussen comfortabeler en worden meer elektrische bussen ingezet.
U-OV wil de zes drukste lijnen een herkenbaar uiterlijk geven: de buslijnen 28, 34, 41, 50, 73 en 77. Op die lijnen wordt sneller en comfortabeler gereden. Ook extra zitplaatsen komen in deze bussen.
De zes genoemde lijnen worden geëxploiteerd onder de naam U-link en ze krijgen ieder een opvallende kleur: lijn 28 wordt groen, lijn 50 blauw en lijn 73, tussen Maarssen en Zeist, krijgt een roze outfit. Kijk voor meer info op: http://www.u-ov.info Bron: AD/UN 27-05-2019